Maand: april 2018

Vacature technische job

Als medewerker van een technische ondersteuning / helpdesk bewaak en onderhoud je de computersystemen en -netwerken binnen een organisatie in een technische ondersteuningsrol. Als er problemen of wijzigingen zijn vereist, zoals vergeten wachtwoorden, virussen of e-mailproblemen, bent u de eerste persoon waar medewerkers naar toe zullen komen.

Tot de taken behoren het installeren en configureren van computersystemen, het diagnosticeren van hardware- / softwarefouten en het oplossen van technische problemen, zowel telefonisch als face-to-face.

Het belangrijkste is dat, aangezien bedrijven zich niet kunnen veroorloven om niet het hele systeem of individuele werkstations te hebben, meer dan de minimale tijd die nodig is om ze te repareren of te vervangen, uw technische ondersteuning van vitaal belang is voor de voortdurende operationele efficiëntie van het bedrijf.

Als technische ondersteuning bent u mogelijk ook bekend als een helpdeskmedewerker, een technicus of een onderhoudstechnicus.

U zou kunnen werken voor software- of apparatuurleveranciers die ondersteuning bieden voor de naverkoop of voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in het leveren van IT-onderhoud en -ondersteuning. U kunt ook intern werken en de rest van het bedrijf ondersteunen met hun voortdurende IT-vereisten.

Sommige taken waar u mogelijk bij betrokken bent, zijn:

• Werken met klanten / medewerkers om computerproblemen te identificeren en te adviseren over de oplossing
• Loggen en bijhouden van klant / werknemer vragen
• Analyseren van oproeplogboeken zodat u gemeenschappelijke trends en onderliggende problemen kunt herkennen
• Zelfhulpdocumenten bijwerken zodat klanten / werknemers zelf kunnen proberen problemen op te lossen
• Werken met veldingenieurs om klanten / werknemers te bezoeken als het probleem ernstiger is
• Testen en repareren van defecte apparatuur

Kansen

In veel bedrijven is het mogelijk dat er een natuurlijke loopbaanontwikkeling is binnen technische ondersteuning. Als een voorbeeld zou dit betekenen dat u wordt gepromoveerd tot een meer senior technische ondersteuningsrol en van daaruit naar een team, afdeling of afdelingsleider.

Als alternatief is een rol in technische ondersteuning een goede opstap als u naar verschillende andere IT-gebieden wilt gaan, zoals programmeren, IT-training, technische verkoop of systeembeheer.

Benodigde vaardigheden

Naast een sterke technische achtergrond willen veel werkgevers dat u complexe informatie in eenvoudige, duidelijke bewoordingen kunt uitleggen aan niet-IT-personeel. Bovendien zullen ze op zoek zijn naar:

• Een mogelijkheid om de IT-kennisniveaus van elke klant / medewerker te beoordelen
• Vermogen om te gaan met moeilijke bellers
• Logische denker
• Goede analytische en probleemoplossende vaardigheden
• Up-to-date technische kennis
• Een diepgaand begrip van de software en apparatuur die uw klanten / werknemers gebruiken
• Goede interpersoonlijke en klantgerichte vaardigheden
• Goede nauwkeurige administratie

Toelatingseisen

Je kunt beginnen met trainen om te werken in een technische ondersteunende rol, rechtstreeks van school als je goede GCSE-cijfers hebt in het Engels, wiskunde en IT of wetenschap.

Een aanvullende computercursus helpt je ook op te vallen tussen werkgevers. Populaire cursussen zijn onder andere: BTEC (Edexcel) Nationaal certificaat en Diploma IT-beoefenaars, City & Guilds (E-Quals) IT Practitioners Certificate en Advanced Diploma and OCR (iPRO) Certificate for IT Practitioners.

Als je een licentiaatsdiploma hebt behaald, kun je een geschikt graduate trainee-schema volgen; je krijgt een hoge standaard van on-the-job training, waardoor je snel vooruitgang kunt boeken met praktische kennis van het door jou gekozen vakgebied.

Opleiding

Veel werkgevers in de IT-sector begrijpen dat voortdurende training belangrijk is voor technische functies, vooral met de snelheid van nieuwe IT-ontwikkelingen. Daarom kunnen veel werkgevers u op een gestructureerd trainingsschema zetten of u naar relevante cursussen sturen om op de hoogte te blijven.

Er zijn een aantal gespecialiseerde cursussen, gerund door het Helpdesk Instituut, die in deze rol geschikt kunnen zijn. Deze omvatten: Customer Support Specialist (CSS) voor nieuwkomers; Help Desk Analyst (HDA) voor professionals met 9-18 maanden ervaring; en de kwalificatie van een helpdeskmanager voor mensen met 3-5 jaar ervaring.

U kunt toevoegen aan uw bestaande kwalificaties door het nemen van op werk gebaseerde onderscheidingen, zoals: NVQ Practitioner Levels 1 tot 4, City & Guilds Higher Professional Diploma voor IT-beoefenaars en de OCR Higher Level Award voor IT-professionals.

Uren en omgeving

Als technische ondersteuning zullen uw normale uren 37 tot 40 uur per week zijn, maar de dagen en tijden kunnen verschillen als u werkt voor een bedrijf dat diensten draait om ervoor te zorgen dat de helpdesk 24/7 open is voor bedrijven.

Het is een op een bureau gebaseerde taak en u zult het grootste deel van uw dag aan de telefoon doorbrengen of klanten en / of werknemers e-mailen. Dankzij de vooruitgang in de technologie die toegang op afstand mogelijk maakt, kan meer en meer van uw werk vanaf uw werkstation worden voltooid.

Gemiddeld salaris

Het typische beginsalaris voor technisch ondersteunend personeel varieert van £ 15.000 tot £ 21.000. Een technisch ondersteuningsmanager met 10 tot 15 jaar ervaring kan tot £ 47.000 verdienen.

Veiligheid op scholen

Op de vraag naar de behoefte aan veiligheid op scholen denken mensen vaak automatisch aan de tragedies van Sandy Hook en misschien Columbine – extreme tragedies die de natie schokten. Helaas zijn deze incidenten het begin geweest van een trendmatige gebeurtenissen die we niet langer de luxe hebben om te negeren.
Wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat er gemiddeld om de vijf weken in het hele land een school is geschoten sinds de Newtown, CT. opnames van december 2014.

Veiligheids- en veiligheidsrisico’s voor de moderne school
Hoe tragisch het ook is, geweld op school is niet langer ongebruikelijk. Experts hebben de trend toegeschreven aan verschillende sociale factoren:

Cyberpesten, waarbij sociale media worden gebruikt om leeftijdsgenoten te vernederen
Het gemak van het anoniem online verkrijgen van wapens
Eindeloze cycli van escalerend geweld gepleegd door kinderen tegen kinderen
Het beschermen van een school van vandaag vertegenwoordigt veel verschillende uitdagingen. Deze uitdagingen omvatten het aantal mensen dat op een bepaalde dag een campus doorkruist en de grootte van de uitgestrekte faciliteiten van scholen, met hun vele in- en uitgangspunten. De hedendaagse scholen en de gemeenschappen die door hen worden bediend, erkennen nu de toegenomen behoefte aan veiligheidsparaatheid. Iedereen wil ervoor zorgen dat scholen zijn uitgerust om hun studenten en personeel te beschermen tegen de mogelijkheid van gewelddadige aanvallen.

 

Preventieve maatregelen die een verschil maken

Een goede voorbereiding op de schoolveiligheid betekent dat in het geval van een aanval al aan verschillende eisen wordt voldaan.

Onsite personeel heeft de mogelijkheid om degenen met toegang tot faciliteiten te monitoren.

De voordeuren van veel scholen zijn meestal ontgrendeld terwijl de school in gebruik is en een “frontoffice” is mogelijk niet in de buurt van de hoofdingang van de school. Het vergrendelen van de voordeur en het installeren van een video-intercom met een zoemer kan indringers helpen het gebouw te betreden. Het installeren van alarmen op perimeterdeuren maakt het mogelijk om te bepalen of de drempelwaarde van een deur met alarmfunctie is overschreden.

Onsite personeel moet studenten en faculteit kunnen beschermen.

Dat wil zeggen, als een inbreuk op de beveiliging van kracht was (bijvoorbeeld een schutter die door de school loopt), moeten de ter zake doende gezaghebbende figuren actie kunnen ondernemen om schade te minimaliseren. Een relatief eenvoudige maatregel die beheerders hiertoe kunnen instellen, is ervoor zorgen dat sloten in de klaslokalen worden gebruikt in hun klaslokalen. Met deze technologie kunnen deuren van binnenuit worden afgesloten (met behulp van een hoofdsleutel die aan elke docent wordt verstrekt) en alleen van de buitenkant worden ontgrendeld met hetzelfde type sleutel – waardoor een aanzienlijke drempel wordt gecreëerd voor toegang voor de ongewenste persoon.

Personeel ter plaatse heeft de mogelijkheid nodig om efficiënter met de politie te communiceren.

Een van de uitdagingen waarmee rechtshandhavingsinstanties worden geconfronteerd bij het aanpakken van schoolaanvallen is het onvermogen om de aard van een dreiging in real time te bepalen. Door camera’s te installeren die het beveiligingssysteem van een school verbinden met de lokale politie, kunnen scholen zichzelf minder kwetsbaar en beter beschermd maken. De politie kan camera’s bekijken als ze horen van een bedreiging in een school en reageren met behulp van efficiëntere tactieken op basis van de visuele intelligentie die ze hebben verkregen.

Helaas hebben veel scholen ontoereikende of niet-bestaande budgetten om de veiligheidsparaatheid adequaat aan te pakken en zijn ze afhankelijk van de steden waarin ze zich bevinden om fondsen te reserveren om de vereiste veranderingen aan te brengen.

Het Nashua School District in Nashua, New Hampshire, fungeert als een goede case study van een heel schooldistrict dat in 19 gebouwen een veiligheidstransformatie heeft ondergaan. De hernieuwde drijfveer van de stad voor veiligheid, die al in 2008 begon, was tot stilstand gekomen door gebrek aan financiering, totdat Sandy Hook de gemeenschap aanspoorde actie te ondernemen. Tegenwoordig worden beveiligingsprocedures (zoals lockdown-oefeningen) routinematig uitgevoerd en het gebruik van het districtsbreed beveiligingssysteem is wijdverspreid.

 

De voordelen van technologie

Hoewel het internet het voor overtreders gemakkelijker heeft gemaakt om wapens te verkrijgen of om te leren hoe ze hun eigen wapens kunnen bouwen, is technologie ook een essentieel onderdeel van de voorbereiding op schoolveiligheid. Handmatige vergrendeling met klaslokaalsloten is de eerste stap. Maar het inschakelen van een geautomatiseerd, gecentraliseerd lockdown-systeem biedt extra beveiliging; waar diegenen met de juiste inloggegevens de deuren elektronisch besturen, vanuit een centrale locatie.

 

Andere technologische mechanismen die scholen helpen beschermen zijn:

  • Intercoms en mass-notificatiesystemen maken een snelle verspreiding van informatie mogelijk voor degenen die het nodig hebben
  • Paniek- en dwangalarmen op locaties die bekend zijn bij studenten en docenten verhogen de waakzaamheid en verminderen de reactietijden
  • Videobewaking op buitendeuren en rond de randen van scholen, in welke mate dan ook haalbaar, maakt doorlopende bewakingsoperaties mogelijk
  • Bezoekersbeheersystemen (VMS) die geautoriseerde bezoekers als zodanig identificeren, kunnen hun bewegingen volgen via de school
  • Gemoedsrust
  • Waakzaamheid van een schoolgemeenschap is een fundamenteel element om een ​​school veilig te houden. Faculteiten, medewerkers en zelfs studenten doen er goed aan hun bewustzijn te handhaven over de veiligheidsoverwegingen die er in hun schoolgebouwen toe doen. Schoolgangers moeten in de gaten houden wie er in de buurt is, zich bewust blijven van iemand die onverwacht is en klaar om snel iets te weten te komen over wat er misstaat. Zelfs als de oorzaak voor alarm minimaal is, zorgt een snelle controle dat alles is zoals het hoort, voor gemoedsrust – wat de eerste stap is om mensen veilig te houden als er iets misgaat.

Die waakzaamheid, in combinatie met technologische en protocol-georiënteerde beveiligingsmaatregelen, kan een grote bijdrage leveren aan de bescherming van scholen tegen de dreiging van geweld, waardoor veiligere schoolgemeenschappen worden gewaarborgd.…

Technische onderwijs

Technisch onderwijs, de academische en beroepsvoorbereiding van studenten voor banen met toegepaste wetenschap en moderne technologie. Het benadrukt het begrip en de praktische toepassing van basisprincipes van wetenschap en wiskunde, eerder dan het bereiken van vaardigheid in manuele vaardigheden die op de juiste manier de zorg van het beroepsonderwijs betreft. Technisch onderwijs heeft als doelstellingen de voorbereiding van afgestudeerden voor beroepen die zijn ingedeeld boven de geschoolde ambachten, maar onder de wetenschappelijke of technische beroepen. Mensen die zo in dienst zijn worden vaak technici genoemd. Technisch onderwijs onderscheidt zich van het professionele onderwijs, dat grote nadruk legt op de theorieën, het begrip en de principes van een breed scala van onderwerpen die zijn ontworpen om de afgestudeerde toe te rusten om op gezaghebbende wijze te oefenen op gebieden als wetenschap, techniek, recht of geneeskunde. Technische beroepen zijn van vitaal belang op een groot aantal gebieden, waaronder landbouw, bedrijfsbeheer, computers en gegevensverwerking, onderwijs, milieu- en hulpbronnenbeheer, grafische kunsten en industrieel ontwerp, en gezondheid en geneeskunde; technische onderwijscurricula zijn overeenkomstig gespecialiseerd over een breed bereik. Technisch onderwijs wordt meestal aangeboden in naschoolse leerplannen van twee jaar, is niet bedoeld om te leiden naar een bachelordiploma en wordt aangeboden in een grote verscheidenheid aan instellingen, zoals technische instituten, junior colleges, scholen voor beroepsonderwijs, en reguliere hogescholen en universiteiten.

 

Carrière en technisch onderwijs is een term die wordt toegepast op scholen, instellingen en onderwijsprogramma’s die zijn gespecialiseerd in vakbekwaamheid, toegepaste wetenschappen, moderne technologieën en loopbaanvoorbereiding. Het werd vroeger (en wordt nog steeds vaak) beroepsonderwijs genoemd; de term is echter bij de meeste opvoeders uit de gunst geraakt.

Carrière- en technische programma’s bieden vaak zowel academische als loopbaangerichte cursussen aan, en veel bieden studenten de mogelijkheid om werkervaring op te doen door middel van stages, schaduwbanen, praktijktraining en certificeringsmogelijkheden voor de industrie. Carrière- en technische programma’s – afhankelijk van hun grootte, configuratie, locatie en missie – bieden een breed scala aan leerervaringen die zich uitstrekken over vele verschillende carrièrepaden, velden en industrieën, van bekwame beroepen zoals autotechnologie, constructie, loodgieterij of elektrische aanbestedende diensten op velden zo divers als landbouw, architectuur, culinaire kunsten, modeontwerp, filmmaken, bosbouw, techniek, gezondheidszorg, persoonlijke training, robotica of diergeneeskunde.

Carrière en technisch onderwijs kunnen worden aangeboden in middelbare scholen en middelbare scholen of via community colleges en andere instellingen voor nazorg en certificatieprogramma’s. Op middelbaar niveau wordt carrière- en technisch onderwijs vaak verzorgd door regionale centra die studenten van meerdere scholen of districten van dienst zijn. De Colleges van Coöperatieve Onderwijsdiensten in New York beheren bijvoorbeeld een netwerk van 37 regionale centra voor loopbaan- en technisch onderwijs die studenten in de hele staat dienen. Veel staten hebben vergelijkbare regionale centra of over de hele staat bestaande netwerken die opereren als onderdeel van het openbare schoolsysteem.

In sommige gevallen wordt loopbaan- en technisch onderwijs aangeboden via een middelbare school, waar het al dan niet een geïntegreerd onderdeel is van het reguliere academische programma van de school. Studenten kunnen ook een deel van de schooldag deelnemen aan afzonderlijke loopbaan- en technische instellingen, of een regionaal centrum kan de basisschool van inschrijving zijn, waar studenten zowel academische als professionele en technische cursussen volgen. In andere gevallen kunnen loopbaan- en technische programma’s de vorm aannemen van een afzonderlijke ‘school binnen een school’, zoals een op thema’s gebaseerde academie, die een interdisciplinair of loopbaangericht programma biedt waarin academische cursussen worden afgestemd op specifieke loopbaantrajecten. zoals culinaire kunsten, verpleging of techniek.

 

Hervorming

Sommige opvoeders en voorvechters van schoolhervormingen stellen dat carrière en technisch onderwijs een onderbenut leertraject vormen dat kan bijdragen aan het vergroten van de educatieve betrokkenheid, prestaties en het bereiken van studenten die niet uitblinken in meer traditionele academische programma’s. De praktische leerervaringen die vaak worden aangeboden in loopbaan- en technische programma’s spreken veel studenten aan, en bepaalde gemeenschappelijke elementen – de focus op kritisch denken, nieuwe technologieën, praktijksituaties, praktische activiteiten en de toepassing van leren tot praktische problemen , bijvoorbeeld – aansluiten bij een groeiende nadruk op 21st century skills-vaardigheden die relevant zijn voor alle academische vakgebieden en die kunnen worden toegepast in educatieve, carrière- en maatschappelijke contexten gedurende het leven van een student. Voorstanders kunnen ook stellen dat programma’s voor loopbaan en technisch onderwijs een tegengif vormen voor sommige van de zwakke punten van traditionele academische programma’s. Bijvoorbeeld, in plaats van te leren van boeken, tests af te nemen en abstracte concepten in klaslokalen te bespreken, verwerven studenten praktische, relevante, verkoopbare vaardigheden waarmee ze na het afstuderen meer inzetbare volwassenen worden.

In de afgelopen decennia zijn de leerverwachtingen voor loopbaan en technisch onderwijs aanzienlijk gestegen, grotendeels als antwoord op de toenemende verfijning van moderne loopbanen die een hoger niveau van opleiding, training en vaardigheden van het personeel eisen. De ‘automonteurs’ van gisteren zijn bijvoorbeeld de ‘autotechnici’ van tegenwoordig en auto-programma’s bieden nu routinematig training in het gebruik van geavanceerde computergestuurde diagnostische apparatuur naast de meer traditionele mechanische reparaties. Studenten die zijn ingeschreven voor loopbaan en technische centra, meestal openbare middelbare scholen, moeten voldoen aan dezelfde leerstandaarden die gelden voor studenten op openbare middelbare scholen. Naast de door de staat vereiste leerstandaarden die van toepassing zijn op openbare scholen, hebben veel landen specifieke normen ontwikkeld voor loopbaan- en technische programma’s.

 

Debat

In de Verenigde Staten wordt carrière- en technisch onderwijs vaak gestigmatiseerd en is er een wijdverspreide perceptie dat loopbaan- en technische centra onderwijs van mindere kwaliteit bieden of dat studenten die dergelijke scholen bezoeken, minder capabel zijn of minder ambitie hebben. Tenminste gedeeltelijk, deze percepties zijn slepende stereotypen die verband houden met traditionele ‘beroeps’-programma’s van de afgelopen decennia. Er is geen concreet bewijs dat dergelijke gegeneraliseerde percepties en stereotypen geldig zijn, en veel studies hebben aangetoond dat studenten die zijn ingeschreven in loopbaan- en technische programma’s, beter kunnen en zullen presteren dan studenten in meer traditionele academische settings.

Discussies over loopbaan en technisch onderwijs komen ook in verband met lopende discussies over academisch ‘volgen’ of het sorteren van studenten in gelaagde cursussen op basis van eerdere academische prestaties of gepercipieerde vaardigheden. Afhankelijk van de structuur, de academische vereisten en de demografie van studenten, kan een carrière- en technisch programma lijken op een academische baan, omdat bepaalde typen studenten of bepaalde onderwijsresultaten de boventoon voeren. Bijvoorbeeld, studenten en minderheden met een laag inkomen kunnen in een programma onevenredig vertegenwoordigd zijn, of het aantal afstudeerceremonies en het collegegeldtarief kan aanzienlijk lager zijn. Critici van tracking kunnen stellen dat dergelijke resultaten meer dan waarschijnlijk de specifieke structuur en cultuur van het onderwijssysteem weerspiegelen, in plaats van een accurate weergave van de capaciteiten en ambities van de studenten die aan de programma’s deelnemen.…